U bent arts/zorgverlener

Pijn aandoeningen

Als uw patiënt een zeer complex pijnprobleem heeft zoals pijn na meerdere rug operaties of therapieresistente hoofdpijn en geen enkele uitgevoerde behandeling heeft succes gehad, dan zijn een multidisciplinaire beoordeling van het probleem en een gespecialiseerde therapeutische tussenkomst nodig.

In ons centrum zal uw patiënt een uitgebreid diagnostisch onderzoek ondergaan inclusief o.a. psychologische en socioculturele evaluatie, beeldvorming wordt aangevraagd,medicatie wordt geoptimaliseerd, diagnostische blocs en allerlei infiltraties en radiofrequentiebehandelingen kunnen gepland worden of een screening wordt voorzien voor neuromodulatietechnieken (proefstimulatie of test met intrathecale medicatie).

In het algemeen kunnen pijnsyndromen geclassificeerd worden in twee grote categorieën of pijntypen:

  • Neuropatische pijn: pijn als gevolg van beschadiging aan het zenuwstelsel
  • Nociceptieve pijn: pijn als gevolg van activering van pijnreceptoren bij algogene substanties.

In het algemeen is beschadiging aan weefsel anders dan het zenuwstelsel.
Het betreft viscerale pijn (pijn als gevolg van beschadiging van de inwendige organen) en somatische nociceptieve pijn (goed gelokaliseerd in een specifiek gebied en als gevolg van beschadiging aan botten, spieren en bloedvaten).

Tot dusver hebben we patiënten geëvalueerd en succesvol behandeld met de volgende aandoeningen:

Acute Radiculopathie

Lees Meer

Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) vroeg stadium

Lees Meer

Chronische lumbo-ischialgie

Lees Meer

Chronische cervicobrachialgie

Lees Meer

Hoofdpijnen

Lees Meer

Aangezichtspijnen

Lees Meer

Andere Neuropatische pijnaandoeningen

Lees Meer

Spasticiteit

Lees Meer

Chronische pancreatitis

Lees Meer

Interstitiële blaasontsteking

Lees Meer

Perifeer vaatlijden (PVD)

Lees Meer

Onbehandelbare Angina

Lees Meer

Kankerpijn

Lees Meer